Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Aa.Pharma Turnhout

Steenweg Oosthoven 126 bus 1

2300 Turnhout

Hoofdapotheker: Annelies Robrechts

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0445.936.714

Machtigingsnummer APB: 134019

Telefoonnummer: 014 41 23 70

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.